Ošetření exteriéru

Samočistící schopnost zdí, fasád a střech budov
Antigraffiti efekt a ochrana budov

Samočistící schopnost zdi, fasády a střechy

Multifunkční nátěry jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.
Pokud je povrch stavby natřen zmiňovaným funkčním nátěrem získává silnou samočistící schopnost a špína se na něm neusazuje.
Špína, která se usazuje na povrchu fasád, střech a stavebních konstrukcí ze vzduchu znečistěného automobilovou dopravou, spalováním fosilních paliv v kotelnách a průmyslovými provozy dokáže velmi rychle znehodnotit vzhled i těch nejreprezentativnějších staveb. Obnovení čistého vzhledu vyžaduje často poměrně velké náklady na očištění s využitím chemických přípravků a tlakové vody.
Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem (součást denního světla), jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt se nazývá fotokatalýza. Je poháněn světlem a je, na rozdíl od chemie, nevyčerpatelný.