Vize

Naší vizí a cílem je:

v oblasti péče o zdraví, zdravý a čistý vzduch, patřit mezi špičková centra, pracující s nejnovějšími poznatky vědy a moderní nanotechnologie. V konkurenci ostatních firem, chceme nadále prohlubovat a zvyšovat svou odbornou úroveň a spolupráci s našimi partnery z výzkumných ústavů, akademií věd i vysokých škol. Profesionální přístup, kontinuální vzdělávání a zvyšování našich zkušeností, včetně kvality poskytovaných služeb, jsou naším trvalým závazkem, nejen vůči všem našim klientům, ale také naší společnosti.


Ing. Petr Michálek
jednatel společnosti

 

 

 
Zahradní 762
739 21 Paskov
Česká Republika
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Česká Republika
Tel.: 558 463 171
        558 463 173
        558 463 175
E-mail: nano@nano4people.czadm