Nanotechnologie


Co je nanotachnologie a zmiňované nanočástice


Nanotechnologie je považována za synonymum vědeckotechnické revoluce 21. století.
Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1 - 100 nm), tzn. 10 - 9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa v makroskopickém měřítku. Díky těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových mediích, výpočetní technice, elektronice, optice a dalších vědních oblastech.

Nano struktury - za základní stavební jednotky nanomateriálů považujeme oblast částic a struktur o rozměrech mezi 1 nm až 100 nm. Zkoumáním jejich vlastností se pak zabývá vědní obor-nanověda. Její hranice se však nedá zcela přesně vymezit. Zahrnuje oblasti fyziky pevných látek, chemie, inženýrství i molekulární biologie. Nanotechnologii bychom potom mohli také definovat jako disciplinární a průřezové technologii, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.
Jako jeden ze zakladatelů nan-technologie je označován Richard Feynman, který základní myšlenky představil ve své slavné přednášce nazvané „…Tam dole je spousta místa…“ (There's Plenty of Room at the Bottom), kterou v roce 1959 přednesl na výroční schůzi Americké společnosti fyziků pořádané na Caltechu.

 

 
Zahradní 762
739 21 Paskov
Česká Republika
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Česká Republika
Tel.: 558 463 171
        558 463 173
        558 463 175
E-mail: nano@nano4people.czadm