Kodex chování

Kodex chování

kodex chovani

V zájmu zachováni transparentního chování společnosti Nano4people s.r.o. a k prevenci možných negativních reakcí veřejnosti v případě, že se bude zdát, že její zájmy (zejména bezpečnost) jsou nějak ohroženy, se společnost Nano4people s.r.o. dobrovolně a z vlastní iniciativy hlásí, k společné iniciativě EU v oblasti nanotechnologií, zaměřené na bezpečnou a odpovědnou strategii v nanovědách a nanotechnologiích.

To plně ve směru, jak je publikováno v doporučení EK "kodex chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií" (a code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research) (Brussels, 07/02/2008, C(2008) 424 final).


"Kodex chování"
Znění "kodexu chování" v EN a CZ


 

 
Zahradní 762
739 21 Paskov
Česká Republika
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Česká Republika
Tel.: 558 463 171
        558 463 173
        558 463 175
E-mail: nano@nano4people.czadm