Časté dotazy

 
Úvodem před odpovědí na otázky bychom Vám chtěli na jednoduchém příkladu objasnit podstatu fotokatalytického efektu zmíněných aktivních vrstev na bázi oxidu titaničitého.

Dvě běžné látky jako je vzduch a v něm třeba rozptýlené molekuly kouře existují bez problémů společně (zakouřená místnost). V okamžiku, kdy se částice kouře dotkne osvětlené plochy fotokatalytické vrstvy, zreaguje s kyslíkem (oxiduje-spálí se). Namísto kouře vzniká pár molekul převážně vody a oxidu uhličitého.

Stejně tak dokáže osvětlená plocha aktivní vrstvy oxidovat i jiné organické alergeny, karcinogeny, viry, bakterie, spóry, ale i rozkládat výfukové zplodiny. Na rozdíl od chemických přípravků fotokatalytická vrstva není selektivní k mikrobům, ale pálí bez rozdílu všechnu organickou hmotu. Vrstva má vysokou poresitu a obrovský měrný povrch. Jakmile se alergen nebo virus dostane do jejího labyrintu, chytí se a rozloží se na minerální látky.

Efekt je obzvláště vhodný pro běžné koncentrace znečištění, jaké jsou v našich obydlích. Děj je poháněn světlem, tudíž je nevyčerpatelný, na rozdíl od jiných přípravků a nevnáší do prostředí další látky jako v případě desinfekcí apod.

Důležité upozornění: FN® suspenze o kterých si budeme povídat nejsou barvy, ale slouží k vytvoření fotoaktivních vrstev na stěnách a dalších podkladech.
Proč multifunkční nátěry PROTECTAM FN® označujete jako čističku vzduchu?
Protože tenká vrstvička, kterou na povrchu ošetřené plochy nátěr vytvoří, skutečně velmi účinně čistí vzduch. Čistění vzduchu zajišťují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), obsažené v nátěru, a fyzikální jev nazývaný fotokatalýza. Jeho podstata je následující:

Ultrafialové světlo (UV), které je přirozenou složkou denního světla, aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, mikroskopická prachová částice, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují (vyvolají a urychlí) reakci oxidovatelné hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se např. organické látky rozloží primárně na molekuly vody a oxidu uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Tímto způsobem jsou fotokatalýzou odstraňovány (rozkládány) i velmi nebezpečné látky - jedy, alergeny i rakovinotvorné látky (karcinogeny)

Zaschnutím nátěru se vytvoří vysoce porózní mikrostruktura, jejíž součástí jsou fotoaktivní nanočástice oxidu titaničitého, které jsou vytlačeny na povrch houbovitých útvarů minerálního pojiva:

otazky01

Vytvořená mikrostruktura FN vrstvy má obrovský aktivní povrch nanočástic v ní obsažených. 1 m2 povrchové vrstvy vytvořené nátěrem PROTECTAM FN®  obsahuje v sobě 500 m2 fotoaktivního povrchu nanočástic TiO2 na nichž probíhá fotokatalýza. Jeden metr čtvereční fotokatalytického povrchu vytvořeného  s pomocí PROTECTAM FN® dokáže vyčitit v průběhu jednoho roku extrémně znečistěný vzduch až od stovek gramů nejrůznějších polutantů. V reálných podmínkách znečistění ovzduší ve velkých městech to pak znamená, že 1 m2 fasády natřené FN® vyčistí ze 60 % vzduch v objemu 3 miliony m3 za jeden rok. V podmínkách domácnosti pak dokáže strop natřený suspenzí FN® odstranit z místnosti nepříjemné pachy z vaření za 20 - 30 min. Natřená zeď tak skutečně funguje jako účinná, bezporuchová a nízkonákladová čistička vzduchu. Funkčnost fotokatalytické plochy je navíc dlouhodobá (i 10 a více let)! FN® povrch se sám udržuje čistý.

Funkční nátěry PROTECTAM FN® představují 2. generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou desetkát až stokrát účinnější než první generace, kterou dnes na světě představují stovky produktů.


Na internetu lze nalézt celou řadu nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem, které deklarují samočistící efekt natřené plochy, antibakteriální účinek a schopnost čistit vzduch. Čím se od nich funkční nátěry PROTECTAM FN® odlišují?

Zásadní odlišnost funkčních nátěrů PROTECTAM FN®, v porovnání s ostatními nátěrovými hmotami s fotokatalytickým efektem, které jsou dostupné na našem i světovém trhu, je fotokatalytická účinnost povrchové vrstvy, kterou vytvářejí. Čím je tato účinnost vyšší, tím intenzivněji je takový povrch schopen čistit vzduch a zbavovat se špíny, která by se jinak na něm usazovala. A právě schopnost čistění vzduchu a samočistění je u funkčních nátěrů FN® násobně  (desetkrát až stokrát) vyšší, než je tomu u jiných fotokatalytických nátěrových hmot, které jsou v současnosti nabízeny na trhu.

Porovnání fotokatalytické účinnosti nátěrové hmnoty s fotokatalytickým efektem 1. generace (silikátová kompozice) s účinnosti  funkčního nátěru  PROTECTAM FN® (nátěrová hmota s fotokatalytickým efektem 2. generace):

Vysvětlivky:
červená barva - účinnost silikátové barvy s fotokatalytickým efektem - 1. generace
černá barva - účinnost čistých nanočástic oxidu titaničitého ( černá linie grafu znázorňuje absolutní teoretické maximum fotokatalytické účinnosti)
fialová a zelená barva - účinnost  funkčních nátěrů FN1 a FN2
zelená barva - účinnost funkčního nátěru FN2 na podkladu, kde byla použita jako základový nátěr standardní silikátová barva s fotokatalytickým efdektem (1. generace) 
měření provedeno nezávislou laboratoří dle normy ISO 22197-1


otazky02
Tento rozdíl je dán mikrostruktutou vytvořené FN® vrstvy, která v porovnání s konkurenčními produkty výrazně zvětšuje využitelnou fotoaktivní plochu nanočástic oxidu titaničnitého. Funkční nátěry  PROTECTAM FN® představují, z hlediska fotokatalytické účinnosti  a charakteru struktury vytvářené povrchové vrstvy, druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem.

Nátěrové hmoty 1. generace mají, v porovnání s funkčními nátěry PROTECTAM FN®, podstatně nižší samočistící efekt a minimální schopnost fotokatalytického čistění vzduchu. Samočistící schopnost a čistění vzduchu od nepříjemných zápachů a antibakteriální efekt je u nich založen často na využití chemických nástrojů (vytvořený povrch je např. vysoce zásaditý) a ne fotokatalýzy. Chemický efekt se však na rozdíl od fotokatalýzy vyčerpá po relativně krátké době (zpravidla jeden rok) a pak se antibakteriální a čistící schopnost těchto nátěrových hmot dramaticky snižuje. Jejich výrobci proto na jejich účinnost dávají záruku maximálně 2 roky. Povrch vytvořený funkčními nátěry PROTECTAM FN® si, na rozdíl od nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem 1. generace, zachovává svoji vysokou účinnost  deset i více let.


Jaká je podstata fotokatalytického efektu?
Ultrafialové světlo (UV) aktivuje nanočástice TiO2. Jakmile se molekula, vir, bakterie, spora atp. dotkne aktivovaných nanočástic TiO2, katalyzují reakci organické hmoty se vzdušným kyslíkem. Při ní se látka rozloží primárně na molekuly vody a kysličníku uhličitého. Dopadem další dávky UV záření se nanočástice okamžitě opět aktivují a proces se může prakticky neomezeně opakovat. Na rozdíl od chemických přípravků fotokatalytická vrstva není selektivní k mikrobům, ale „pálí“ bez rozdílu všechnu organickou hmotu.

 

Co bezpečnost tohoto nanomaterialu ?                                                                                                                      Nanočástice TiO2 (oxid titaničitý) jsou zdravotně zcela nezávadné. Lidé jsou jejich vlivu masově vystaveni již více než 100 let, protože tvoří součást prachových částic pigmentu titanové běloby. Tento pigment se také běžně využívá k výrobě barev a malování interiérů i exteriérů, je příedáván do opalovacich krému, dokonce i do potravin.  FN suspenze čistí vzduch od škodlivých látek. Aktivní složka nátěrové suspenze TiO2 neškodí životnímu prostředí ani lidskému zdraví!


Existují nějaké vedlejší účinky ?
Negativní účinky nebyly doloženy. Positivních efektů je celá řada. Pár příkladů: Čistý vzduch bez pachů, konec tvorby zatuchliny např. kvůli cigaretovému kouři. Vrstva udržuje stále stejný vzhled a prodlužuje životnost podkladového nátěru. Mizí pachová stopa, kterou po sobě zanechává a pomocí níž se dorozumívá hmyz. Menší výskyt pavučin. Na minimum se redukuje usazování mastnoty nebo kouře na stěnách a nábytku (tvorba filmu). Snížení množství patogenních mikroorganismů ve vzduchu místností snižuje nemocnost.


Jak dlouho vydrží aktivní vrstva? lze ji přetřít novým nátěrem barvy nebo by již poté nebyla aktivní?
Pokud má dostatek UV světla, aktivní vrstva se samočistí. Nezanáší se a udržuje si stále stejný vzhled. Dá se říci, že chrání a přibližně 3x prodlužuje trvanlivost podkladové malby. Drobná poškození lze snadno opravit válečkem nebo štětcem. Pokud vrstvu přetřete jinou barvou, její funkce skončila a musí se opět nanést na povrch nové malby.


Proč se nátěr aplikuje jen na strop? Není škoda nevyužít i stěny? Navíc jsem se dočetla, že toto má čistit i venkovní vzduch.
Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Výrazně se tak zvýší celková účinnost. Ošetření stropů obvykle navrhujeme jako kompromis z ekonomických důvodů. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů plně postačující k funkci čištění vzduchu v místnostech, kde se nekouří a nevaří. Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších plochách, pak nejenom chrání podklad a udržuje ho dlouhodobě čistý. Zároveň čistí venkovní vzduch.


Dá se nátěr použít na všechny druhy malby a jak se aplikuje?
Aplikuje se stejně jako barvy - nejlépe stříkáním, válečkem nebo štětcem. Nelze použít na klížené hlinkové nátěry (oloupe se). Všechny ostatní běžné povrchy jsou vpořádku.


Můžete nějakým způsobem doložit nebo prokázat , že nátěr opravdu funguje?
Samozřejmě. Kromě množství antibakteriálních testů provedených zdravotními ústavy byly provedeny nezávislými institucemi i studie rozkladu různých organických látek, barviv, kouře apod. Nejprůkaznější jsou stovky konkrétních realizací. Pokud Vás zajímá fundamentální fungování fotokatalýzy, stačí zadat do Googlu fotokatalýza TiO2, nebo Degussa P25 (používaná aktivní látka v suspenzích typu FN).


Zajímá mně proč o tomto nejšetrnějším řešení pro alergiky slyšíme až teď. Co je na tom tak převratného?
Fotokatalýza je známá celé století, ale teprve s přípravou nanočástic oxidu titaničitého nabyla na důležitosti. Minulý rok tomu bylo 25 let, kdy se vědecká veřejnost problémem začala seriózně zabývat. Zapracování do výrobků byl a je pro mnohé firmy zásadní problém.


Mám astmatickou dceru. Pomůže jí Váš nátěr?

Pokud příčinou astma Vaší dcery je cokoli organického původu v ovzduší (aldehydy z plastů, spory, organické látky, kouř, roztoči apod.), potom nátěr pomůže.


Pomůže fotokatalytická barva na lupenku?

Bohužel ne.


Vážně ta vaše látka pohltí všechny pachy? I cigarety?

Kvůli cigaretovému kouři vlastně tento typ nátěru vlastně vznikl. Je to vysoce účinné a nejenom, že nátěr spálí kouř, ale také na něm nemůže vzniknout typická zatuchlina charakteristická pro kuřácká doupata a hospody..


Může sloužit venkovní nátěr vaší barvou i jako prevence proti sprejerům? Na kolik metrů čtverečních natřu jedním balením (předpokládám alespoň pětikilovým).

Ano, proti sprejerům je dobré provést 5 vrstev místo typických 3. Vzniká velice porézní hydrofilní film, kterým sprej špatně proniká. Na stejný výtvor spotřebuje sprejer až 5x tolik barvy a navíc lze drsným kartáčem jeho výtvor snadno seškrábat (vrstvu na seškrábaném místě potom musíte opět obnovit např. válečkem). 5 vrstev stačí nanést pouze na spodek fasády a pro zbytek stačí 3 vrstvy. Typická spotřeba suspenze je 10m2/litr.


Neublíží to pokojovým květinám?
Naopak. V květinářství, kde tento nátěr funguje vydrží květiny déle. Nátěr zbavuje vzduch organických látek (etylén atd.), které jsou např. i v dechu nebo cigaretovém kouři a dávají květině signál, že má stárnout a zemřít.


Působí ta vaše barva i na roztoče?
Na samotné roztoče nikoli, ale nátěr vyčistí vzduch od jejich výkalů, které jsou silně alergenní.


Mám sennou rýmu, tedy jsem alergička. Myslíte, že by ten váš vynález mohl pomoci i mně?
Spory dokáže zlikvidovat, ale jak je to s pyly nemáme zatím doloženo.


Máme doma psa a je člen rodiny. Nemůže mu váš preparát ublížit? Nejsou nanočástice v něm obsažené nebezpečné lidskému zdraví?
Povrchy vytvořené suspenzemi FN® jsou zcela bezpečné člověku i zvířatům. Pokud jíte občas bílé pečivo a mléčné výrobky, je v nich, stejně tak jako v dalších potravinářských výrobcích obsažen oxid titaničitý. Je to dokonale bezpečná látka prověřená celým stoletím. Jsme doslova obklopeni oxidem titaničitým. Máte ho ve všech plastech, na ledničce, v barvě na zdi, v jídle, na papíře, prostě všude.


Na střeše nám roste mech. Pomůže váš nátěr i proti tomu?
Na betonové střechy pomáhá dobře typ FN1, který v kombinací s chemií zabije řasy, lišejníky a mechy a vytvoří na povrchu betonu vrstvu, do které jsou uchyceny nanočástice oxidu titaničitého. Ten fotokatalyticky brání usazovaní dalších mikroorganismů a dlouhodobě chrání a čistí střechu.


Jde fotokatalytický nátěr použít na dřevo?
Dobrý den, trápí mně alergie na prach, ale pouze na chatě. Jde ten nátěr použít na dřevo? (klasické palubky).
Bohužel na dřevěné palubky nátěr nedoporučuji. Pokud je tam ještě jiná plocha než dřevo, lze použít.


Možná to bude znít směšně, přesto bych se chtěla zeptat, zda by se touto látkou daly vyčistit ulice od smogu a dalších nečistot?
To vůbec není směšná otázka. Jeden metr čtvereční povrchu vytvořeného suspenzemi FN® je schopen za rok odstranit u městského ovzduší kilogramy škodlivých látek emitovaných automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou. Jsme přesvědčení, že v budoucnu tomu tak bude. Dnes probíhá tzv. Project Piccada v Itálii a po instalaci fotokatalytických chodníků (fotokatalytický beton) ve městě se snížila úroveň automobilových zplodin o 30 - 70 %.


Kdyby se tato barva aplikovala ve školkách nebo ve školách, snížilo by to nemocnost u dětí? Máte nějaké zkušenosti?
Testy akreditovaných zdravotních ústavů jednoznačně prokázaly, že osvětlená plocha fotokatalytického nátěru velice účinně zabíjí bakterie a obzvláště viry. Lze tedy očekávat redukci patogenních mikroorganismů ve vzduchu a tedy i snížení rizika přenosu kapénkových nákaz. První školka v ČR byla ošetřená tímto způsobem asi před dvěma lety ve Vinařicích na Kladensku. Nátěr byl instalován do třídy astmatických a alergických dětí se sníženou imunitou. Podle vyjádření ředitelky a učitelek nátěr splňuje veškerá očekávání pomáhá snižovat nemocnost dětí.


Nezvýší se po nátěru vlhkost v místnosti?

Uvádíte, že nanočástice rozkládájí organické látky na krystaly vody? Nezvýší se tím vlhkost?
Organické molekuly jako kouř, které normálně bez problému existují ve vzduchu, zreagují se vzdušným kyslíkem v okamžiku, kdy se dotknou fotoaktivního povrchu a doslova shoří. Škodliviny, které se vyskytují ve vzduchu jsou ve velmi malých množství na to , aby se zvýšila vlhkost vzduchu


Viděla jsem v televizi pořad, o sanitárních nátěrech v nemocnici v Izraeli. Jsou v přípravku nanočástice stříbra?
Nikoli. Systém antibakteriálních vlastností na bázi stříbra jsme zkoumali také, ale přestože je ve tmě velice účinný pro zabíjení bakterií, na světle jsme dostávali sporné výsledky. Protože fotoaktivní řešení sebou nese nejenom zabíjení bakterií, ale množství dalších atraktivních vlastností, včetně čištění vzduchu od alergenů a dalších škodlivin, šli jsme se tímto směrem.


Jak dlouho trvá zbavení se zápachu v místnosti o rozloze 10 m čtverečních.
Záleží na cirkulaci vzduchu a intenzitě světla. Za normálních okolností by měla být místnost do půl hodiny čistá např. od cigaretového kouře.


Můžete mi prosím říci, jak se má připravit podklad pro aplikaci této barvy a dále by mě zajímalo, na které druhy nátěrů ji mohu nanést.
Podklad by neměl mít skvrny, protože fotokatalytická vrstva nemá téměř žádnou kryvost (všechno co je pod ní bude vidět). Lze jej nanést na všechny typy disperzních akrylátových nátěrů (Primalex Polar, Primalex Plus, Malba Plus apod), na silikátové a s určitou rezervou i na silikonové barvy. Nejde na klížené hlinkové podklady (většinou nejlevnější barvy).


Lze FN nátěry použít i jinak než jako malbu na zeď? Lze je např. použít i k nátěru na tapety nebo na kuchyňský nábytek?
Tyto nátěry nejsou omyvatelné, lze použít jen na vhodné plochy, na nábytek určitě ne.


Je fotoaktivní nátěr je vhodný pro kamenné chalupy?
Ano je, speciálně máte-li krb, parazity nebo plísně.


Je tento nátěr transparentní a lze jej použít na již natřené zdi?
Ano, je polo transparentní a nanáší se na již natřené zdi, které potom chrání. Vzhledem k tomu, že nátěr FN1 je více transparentní, doporučujeme jej na přírodní materiály a střechy.

Úvodem před odpovědí na otázky bych chtěl na jednoduchém příkladu objasnit podstatu fotokatalytického efektu zmíněných aktivních vrstev na bázi oxidu titaničitého.

Dvě běžné látky jako je vzduch a v něm třeba rozptýlené molekuly kouře existují bez problémů společně (zakouřená místnost). V okamžiku, kdy se částice kouře dotkne osvětlené plochy fotokatalytické vrstvy, zreaguje s kyslíkem (oxiduje-spálí se). Namísto kouře vzniká pár molekul převážně vody a oxidu uhličitého.

Stejně tak dokáže osvětlená plocha aktivní vrstvy oxidovat i jiné organické alergeny, karcinogeny, viry, bakterie, spóry, ale i rozkládat výfukové zplodiny. Na rozdíl od chemických přípravků fotokatalytická vrstva není selektivní k mikrobům, ale pálí bez rozdílu všechnu organickou hmotu. Vrstva má vysokou poresitu a obrovský měrný povrch. Jakmile se alergen nebo virus dostane do jejího labyrintu, chytí se a rozloží se na minerální látky.

Efekt je obzvláště vhodný pro běžné koncentrace znečištění, jaké jsou v našich obydlích. Děj je poháněn světlem, tudíž je nevyčerpatelný, na rozdíl od jiných přípravků a nevnáší do prostředí další látky jako v případě desinfekcí apod.

Důležité upozorněn: FN® suspenze o kterých si budeme povídat nejsou barvy, ale slouží k vytvoření fotoaktivních vrstev na stěnách a dalších podkladech.

A co vedlejší efekty? Jsou nějaké?

Positivních vedlejších efektů kromě likvidace alergenů je celá řada. Pár příkladů: Čistý vzduch bez pachů, konec tvorby zatuchliny např. kvůli cigaretovému kouři. Vrstva udržuje stále stený vzhled a prodlužuje životnost podkladového nátěru. Mizí pachová stopa, kterou po sobě zanechává a pomocí níž se dorozumívá hmyz. Usazování mastnoty nebo kouře na stěnách a nábytku (tvorba filmu) je zredukováno minimálně o polovinu a tím také nutnost častého mytí oken a nábytku. Při vaření je obvykle osvětlená plocha FN účinnější než digestoř. Poslední pozorování ukazují, že se fotoaktivní vrstva nelíbí ani pavoukům, protože jim ničí úchyty pavučin a silně znesnadňuje práci. Z mnoha dalších užitných vlastností fotoaktivní vrstvy by šla zmínit ještě nižší nemocnost.
Negativní efekty při provedení nátěru podle instrukcí nejsou. Pokud se pokusíte nátěr ošidit a z jakýchkoli důvodů např.instalovat pouze jednu vrstvu, je možné, že vám bude žloutnout podkladová malba. Totéž se může stát pokud se podkladová malba nenechá dostatečně zaschnout.

Jde fotokatalytický nátěr použít na dřevo?

Dobrý den, trápí mně alergie na prach, ale pouze na chatě. Jde ten nátěr použít na dřevo? (klasické palubky).

Bohužel na dřevěné palubky nátěr nedoporučuji. Pokud je tam ještě jiná plocha než dřevo, lze použít.

Jak dlouho vydrží aktivní vrstva?

Jak dlouho vydrží aktivní vrstva? lze ji přetřít novým nátěrem barvy nebo by již poté nebyla aktivní?

Pokud má dostatek světla, aktivní vrstva se samočistí.Tzn, že se nezanáší a udržuje si stále stejný vzhled. Dá se říci, že chrání a přibližně 3x prodlužuje trvanlivost podkladové malby. Drobná poškození lze snadno opravit válečkem nebo štětcem (většinou není třeba). Pokud se rozhodnete malovat a vrstvu přetřít např. Primalexem, její funkce skončila a musí se opět nanést na povrch nové malby.

Jaká je cena?

Velmi dobrá otázka a dovolím si jít do detailů.
Cena fotokatalytické suspenze je nízká ve vztahu nákladům na čističky vzduchu a drahá v porovnání s nátěrovými hmotami.
Je potřeba vnímat, že se nejedná o barvu, ale o čističku vzduchu, která se vytváří nátěrem stěn stejně jednoduše jako nanášením barvy. Přestože existuje snaha zvýšit i estetickou úroveň těchto výrobků např. přizpůsobením odstínů přání zákazníka, opakuji, nejedná se o barvu.
Cena záleží na balení a celkově odebraném množství. Jednolitrové balení vyjde na 1500Kč. Pětilitrové balení lze zakoupit za 6000Kč a lze s ním ošetřit nejméně 50m2 plochy. To pro představu znamená jako byste měli filtr s aktivní plochou téměř 25000m2, což už je slušný stadion. Tato plocha vás chrání a pracuje pro vás.
Nátěrem jste přeměnil celou svoji místnost nebo byt na účinnou čističku vzduchu, která nehučí, nevyžaduje údržbu a má levný provoz-denní světlo.
Způsob nanášení je jediná věc, kterou má tento system společný s malířskou barvou.

Pozn. Na filtr čističek vzduchu na podobné bázi nedostanete ani setinu tohoto množství a cenově také vyjdou dráže (www.genesisair.com).

Pomůže fotokatalytická barva na lupenku?

Bohužel ne.

Jaký vliv to má na pokojové květiny?

Neublíží jim to?

Naopak. V květinářství, kde tento nátěr funguje vydrží květiny déle. Nátěr zbavuje vzduch organických látek (ethylén atd), které jsou např. i v dechu nebo cigaretovém kouři a dávají květině signál, že má stárnout a zemřít.

Působí barva i na roztoče?

Na samotné roztoče nikoliv, ale nátěr vyčistí vzduch od jejich výkalů.

Kde všude aplikovat nátětěr?

Chci se zeptat proč se nátěr aplikuje jen na strop? Není škoda nevyužít i stěny? Navíc jsem se dočetla, že toto má čistit i venkovní vzduch.. Jak tedy?

Jednoznačně doporučujeme ošetřit jak strop, tak stěny. Výrazně se tak zvýší celková účinnost.
Ošetření stropů obvykle navrhujeme jako kompromis z ekonomických důvodů. Z hlediska cirkulace vzduchu je strop nejúčinnější plocha, ve většině případů plně postačující k funkci čištění vzduchu od organických látek. V kombinaci se stropem lze navíc dobře použít vhodně rozmístěných aktivačních světel, které zajistí funkci i v noci.

Pokud jsou problémem plísně, měl by každý uvažovat o kompletním ošetření stěn i stropů.

Pokud fotoaktivní vrstvu vytvoříte na fasádě, betonových bariérách a jiných vnějších polochách, pak nejenom chrání podklad, ale zároveň čistí venkovní vzduch. Tento týden byla inverze a v Ostravě podle televizních zpráv byly překročeny povolené limity znečištění ovzduší 11x!!! Přitom svítilo slunce a fotokativní nátěry by pracovaly naplno, odstraňujíce značnou část škodlivin. Pro zajímavost, kapacita 1m2 nátěru je zbavení vzduchu až od několika desítek kilogramů exhalací ročně. Ošetřením průčelí domů v problematických oblastech FN vrstvou by se ve většině případů dostala koncentrace škodlivin do povolených limitů.

Můžete prokázat, že nátěr opravdu funguje?

Samozřejmě. Kromě množství antibakteriálních testů byly provedeny studie rozkladu různých organických látek, barviv, kouře apod. Navíc existuje cenná statistika z konkrétních praktických realizací.
Pro zajímavost, pokud na škálu 1-100 seřadíme fotokatalytické BARVY, fotokatalytické ochranné VRSTVY typu FN a samotné nanočástice TiO2, dostaneme asi tyto poměry 2 : 50 : 100. Maximální dosažitelná hranice pro vrstvy obsahující anorganické pojiva bez silikátů/silikonů je přibližně 70.
Pokud Vás zajímá fundamentální fungování fotokatalýzy, stačí zadat do Googlu fotokatalýza TiO2, nebo Degussa P25 (používaná aktivní látka v suspenzích typu FN).

Je možné získat dotaci nebo příspěvek pojišťovny na tuto čističku?

Určitě zatím ne. Včera neznámé, dnes novinka, zítra standard. Je nutno počkat “na zítra”.

Co je na tom tak převratného?

Zajímá mně proč o tomto nejšetrnějším řešení pro alergiky slyšíme až teď.

Fotokatalýza je známá celé století, ale teprve s přípravou nanočástic oxidu titaničitého nabyla na důležitosti. Minulý rok tomu bylo 25 let, kdy se vědecká veřejnost problémem začala seriózně zabývat. Zapracování do výrobků byl a je pro mnohé firmy zásadní problém (zatvrzelá snaha a pokusy velkovýrobců barev spojit fotokatalýzu s kompozicí existujících barev na akrylátové, silikátové a silikonové bázi). Zde si mnozí ještě stále lámou zuby, přichází však i první vlna optimalizovaných produktů a jejich komercializace. Příkladem jsou fotokatalytické suspenze typu FN.

Kde je možno nátěr zakoupit?

Zatím pouze u výrobce, ale brzy bude možné dostat FN výrobky i v maloobchodních sítích a v internetovém prodeji. Firma Jan Husa zřizuje také již v květnu internetový obchod který bude mít v sortimentu i funkční fotokatalytické nátěrové suspenze.

Pomůže fotokatalytická barva na astma?

Pokud příčinou astma je cokoli dráždivého v ovzduší (aldehydy z plastů, spory, organické látky, kouř, roztoči apod.), potom nátěr pomůže.

Je pravda, že fotokatalytický nátěr prodlouží životnost podkladové barvy?

Ano prodlouží životnost přibližně 3x.

Může sloužit venkovní nátěr vaší barvou i jako prevence proti sprejerům?

Může sloužit venkovní nátěr vaší barvou i jako prevence proti sprejerům? Jak to funguje? Jak silnou vrstvu musím natřít? Na kolik metrů čtverečních natřu jedním balením (předpokládám alespoň pětikilovým).

Asi jste se díval na naše stránky na internetu? Ano, proti sprejerům je dobré provést 5 vrstev místo typických 3. Vzniká velice porézní hydrofilní film, kterým sprej špatně proniká. Na stejný výtvor spotřebuje sprejer až 5x tolik barvy a navíc lze drsným kartáčem jeho výtvor snadno seškrábat (vrstvu na seškrábaném místě potom musíte opět obnovit např válečkem). 5 vrstev stačí nanést pouze na spodek fasády a pro zbytek stačí 3 vrstvy. Typická spotřeba suspenze je 10m2/litr

Nemůže nátěr ublížit domácím mazlíčkům?

Máme doma psa a je člen rodiny. Nemůže mu váš nátěr ublížit?

To opravdu nemůže. Pokud mu dáváte občas bilé pečivo nebo šlehačku, tam je oxid titaničitý také. Je to dokonale bezpečná látka prověřená celým stoletím. Jsme doslova obklopeni oxidem titaničitým. Máte ho ve všech plastech, na ledničce, v barvě na zdi, v jídle, na papíře, prostě všude. Pokud tam vašemu psu nevadí, na stěně mu vadit také nebude.

Zničí fotokatatický nátěr i mechy na střeše?

Na střeše nám roste mech. Pomůže váš nátěr i proti tomu?

Asi jste se také dívala na naše stránky. Na betonové střechy pomáhá dobře typ FN1, který v kombinací s chemií zabije mechy, vytvoří na povrchu betonu vrstvu, do které jsou uchyceny nanočástice oxidu titaničitého který fotokatalyticky brání usazovaní dalších mikroorganismů a dlouhodobě chrání a čistí střechu.

Je možné tímto nátěrem vyčistit ulice od smogu?

Možná to bude znít směšně, přesto bych se chtěla zeptat, zda by se touto látkou daly vyčistit ulice od smogu a dalších nečistot?

Jsem si jistý, že v budoucnu tomu tak bude. Dnes probíhá tzv. project Piccada v Itálii a po instalaci fotokatalytických chodníků (fotkatalytický beton) ve městě se snížila úroveň automobilových zplodin o 30-70%.

Sníží nátěr fotokatalytickou barvou nemocnost?

Kdyby se tato barva aplikovala ve školkách nebo ve školách, snížilo by to nemocnost u dětí? Máte nějaké zkušenosti?

Testy akreditovaných zdravotních ústavů jednoznačně prokázaly, že osvětlená plocha fotokatalytického nátěru velice účinně zabíjí bakterie a obzvláště viry. Lze tedy očekávat redukci virových onemocnění a v praxi to tak skutečně funguje (statistika z bytů ošetřených tímto nátěrem)

První školka v ČR byla ošetřená tímto způsobem asi před rokem ve Vinařicích na Kladensku. Nátěr byl instalován do třídy astmatických a alergických dětí se sníženou imunitou. Zatím je možná předčasné dělat definitivní závěry, ale nátěr splňuje očekávání a navíc ve třídě je nižší nemocnost než u „zdravých tříd“.

Věřím, že se tento systém pro své vysoké užitné vlastnosti prosadí i v obchodech, kancelářích, bankách, letištích, ale i v nemocnicích nebo výrobnách potravin či léků.

Dá nátěr použít na všechny druhy malby a jak se aplikuje?

Aplikuje se stejně jako barvy - nejlépe stříkáním, válečkem nebo štětcem. Nelze použít na klížené hlinkové nátěry (oloupe se). Všechny ostatní běžné povrchy jsou vpořádku.

Vážně ta vaše látka pohltí všechny pachy? I cigarety?

Kvůli cigaretovému kouři vlastně tento typ nátěru vlastně vznikl. Je to vysoce účinné a nejenom, že nátěr spálí kouř, ale také na něm nemůže vzniknout typická zatuchlina charakteristická pro kuřácká doupata a hospody.

Proč se barva má natírat na strop, když tam jde nejméně světla?

Není lepší natřít zeď?

Máte pravdu. Natření stropu místo celé místnosti je kompromis mezi ekonomií a účinností.

Na jaký podklad se má nátěr nanést?

Můžete mi prosím říci, jak se má připravit podklad pro aplikaci této barvy a dále by mě zajímalo, na které druhy nátěrů ji mohu nanést.

Podklad by neměl mít skvrny, protože fotokatalytická vrstva nemá téměř žádnou kryvost (všechno co je pod ní bude vidět). Lze jej nanést na všechny typy disperzních akrylátových nátěrů (Primalex Polar, Primalex Plus, Malba Plus apod), na silikátové a s určitou rezervou i na silikonové barvy. Nejde na klížené hlinkové podklady (většinou nejlevnější barvy).

Jsou v přípravku nanočástice stříbra?

Nikoli. Systém antibakteriálních vlastností na bázi stříbra jsme zkoumali také, ale přestože je ve tmě velice účinný pro zabíjení bakterií, na světle jsme dostávali sporné výsledky. Stříbro se používá na již běžnou antibakteriální úpravu plastů (ledničky apod)
Protože fotoaktivní řešení sebou nese nejenom zabíjení bakterií, ale množství dalších atraktivních vlastností, včetně čištění vzduchu od alergenů a dalších škodlivin, šli jsme se tímto směrem.

Proti jakým aleergijím je nátěr vhodný?

Fotokatalytické vrstvy jsou vhodné pro alergie typů způsobených přítomností organických látek, ale i např. přítomností roztočů, jejichž výkaly ve vyduchu likviduje. Fotoaktivní nátěry lze též použít pro sanaci místností od plísní.

Za jak dlouho po nátěru místnost vyčistí od zápachu?

Záleží na cirkulaci vzduchu a intenzitě světla. Za normálních okolností by měla být místnost do půl hodiny čistá např. od cigaretového kouře.

Lze tento nátěr použít na stěny které vlhnou a tvoří se na nich plíseň?

Ano

Nezvýší se po nátěru vlhkost v místnosti?

Uvádíte, že nanočástice rozkládájí organické látky na krystaly vody? Nezvýší se tím vlhkost?

Organické molekuly jako kouř, které normálně bez problému existují ve vzduchu, zreagují se vzdušným kyslíkem v okamžiku, kdy se dotknou fotoaktivního povrchu a doslova shoří. Škodliviny, které se vyskytují ve vzduchu jsou ve velmi malých množství na to , aby se zvýšila vlhkost vzduchu

 

 

 
Zahradní 762
739 21 Paskov
Česká Republika
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Česká Republika
Tel.: 558 463 171
        558 463 173
        558 463 175
E-mail: nano@nano4people.czadm